Nagykőrösi programkereső
Ke Sz Cs Sz Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

Nincs megnyitott szavazás

SZERVEZETFEJLESZTÉS NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL
Nagykőrös Város ivóvíz-javító beruházása
www.csatorna.nagykoros.hu
www.vkfejlesztes.nagykoros.hu
www.csapadekviz.nagykoros.hu
www.csapadekviz.nagykoros.hu

AKTUÁLIS KÖZLEMÉNYEK - FELHÍVÁSOK

1 2 következő »

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 3/C. §-a szerint a települési önkormányzat jegyzője közszemlére teszti, valamint az önkormányzat honlapján közzéteszi a háziorvosi körzetek területi elhelyezkedését, a körzetek lakosságának orvosi alapellátását végző háziorvosok nevét és képesítési adatait.

TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL MŰKÖDŐ HÁZIORVOSOK:A körzetekhez tartozó utcák jegyzéke elérhető Nagykőrös város honlapján az Önkormányzat/Rendeletek cím alatt.
Küldés E-mailbenelküldöm kinyomtatomNyomtatás

A NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóságának központi ügyfélszolgálata a 1144 Budapest, Gvadányi u. 69. szám alól a 1148 Budapest, Fogarasi út 3. szám alá költözik, ahol 2015. július 28-ától egy éven át fogadja az ügyfeleket.
A költözés ideje alatt, július 24. és 27. között az ügyintézés mindkét helyen szünetel, így tanácsoljuk, hogy a zárva tartás idején az adózók az ügyek intézéséhez keressék fel a többi ügyfélszolgálatainkat.
A kizárólag lakóhely/székhely szerint illetékes ügyfélszolgálaton intézhető adóügyekben a Kelet-budapesti Adóigazgatóság ügyfélszolgálati kirendeltségeit kereshetik fel az alábbi helyszíneken:
 1073 Budapest, Kertész u. 35.
 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. és
 1173 Budapest, Pesti út 27.
A fővárosi ügyfélszolgálataink, kirendeltségeink címéről és a helyben intézhető ügyek köréről a honlapunkon (www.nav.gov.hu), valamint telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén a 06-40-42-42-42 telefonszámon is tájékozódhat.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
bővebben
Küldés E-mailbenelküldöm kinyomtatomNyomtatás


A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kt.) 46. § (1) bekezdésének b) pontja előírja, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal (továbbiakban: NKP) és a településrendezési tervvel összhangban az önkormányzatoknak el kell készíteniük önálló települési környezetvédelmi programjukat, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

bővebben
Küldés E-mailbenelküldöm kinyomtatomNyomtatás

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-a szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóságok látják el.

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott, a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 19/2013. (V.31.) ÖT. számú rendeletének 1.§-a alapján a rendelet hatálya kiterjed Nagykőrös Város egész közigazgatási területén mindazokra a környezethasználókra, akik a tulajdonukat képező (vagy használatukban álló) ingatlanon keletkezett kommunális jellegű szennyvizet helyeznek el, és az ingatlanukhoz kapcsolódó közterületen vagy szakaszon van működő szennyvíz közműhálózat, amelyet azonban nem vesznek igénybe.

A közműves ivóvízellátást végző közszolgáltató – Bácsvíz Zrt. – minden év február 20. napjáig adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság számára a talajterhelési díjfizetésre kötelezettek előző évi vízfogyasztásáról.

A rendelet 2. és 3. §-ai értelmében a kibocsátó (ingatlan tulajdonosa vagy használója) a talajba juttatott szennyvíz minden m3-e után talajterhelési díjat köteles fizetni, mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapja az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető:
- a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével,
- azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja,
- az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel – a szolgáltató igazolása alapján.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200 Ft/m3. Nagykőrös város közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó mértéke: 1,5.

Fizetendő talajterhelési díj mértéke: Talajba jutott szennyvíz (m3) * 1200 Ft/m3 * 1,5

(Talajba jutott szennyvíz = elfogyasztott vízmennyiség – csökkentő tételként figyelembe vehető vízmennyiség)

A talajterhelési díjat önadózás keretében kell megállapítani, bevallani és a bevallással egyidejűleg megfizetni a tárgyévet követő év március 31-ig
(2014.01.01. – 2014.12.31. időszakra 2015. március 31. napjáig).

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény felhatalmazása alapján a bevallási kötelezettséget elmulasztó adózó mulasztási bírsággal sújtható.

A bevallás-benyújtás teljesítéséhez további tájékoztatás a BÁCSVÍZ Zrt-nél (2750 Nagykőrös, Abonyi út 21., tel.: 53/511-511), valamint a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. fsz. 4. ; tel: 53/550-354) kérhető.

Dr. Nyíkos Sára
címzetes főjegyző sk.
Küldés E-mailbenelküldöm kinyomtatomNyomtatás

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet 1. § - ban foglalt feltételeknek megfelelve az Önkormányzat 7.900.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

"Nagykőrös Város közbiztonságának növelése érdekében térfigyelő kamerarendszer kiépítése" című pályázat 2014 szeptemberében valósult meg városunkban.
bővebben
Küldés E-mailbenelküldöm kinyomtatomNyomtatás


1 2 következő »


Dél-Pest megye online www.delpestmegyeonline.hu

kifejezésre:
szavakra:

 

Pályázatok

Arany János Diákszövetség
Arany János
Diákszövetség
Pusztaitölgyesek
KÖVA ZRT
Nagykőrös a megújuló város
Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Bringázz a munkába
XV. NAGYKŐRÖSI LOVAS RENDEZVÉNY - augusztus 8.
XV. NAGYKŐRÖSI LOVAS RENDEZVÉNY - augusztus 8.
Kuláküldözés Áldozatainak Emléknapja alkalmából tartott megemlékezés Kecskeméten - 2015. június 28.
Kuláküldözés Áldozatainak Emléknapja alkalmából tartott megemlékezés Kecskeméten - 2015. június 28.
II. Kőrösi Möggyfesztivál - 2015. június 26-27. (folyamatosan bővül)
II. Kőrösi Möggyfesztivál - 2015. június 26-27. (folyamatosan bővül)
Múzeumok Éjszakája -  2015. június 20.
Múzeumok Éjszakája - 2015. június 20.
RELEVÉ Gála - 2015. június 14.
RELEVÉ Gála - 2015. június 14.

A lap 0.07 másodperc alatt készült el.
A látogatók száma 2007.05.11-től:  |  Összesen:4758341  |  Ma:78  |  Jelenleg:1  |  statisztika
  webmester Minden jog fenntartva! design by © Ceglédinfo  
 ÖN A RÉGI HONLAPON JÁR Bezár
ÖN A RÉGI HONLAPON JÁR